پخش پوسترهای انتخاباتی

پخش پوستر انتخابات و تبلیغات برای کاندیدهای انتخابات مجلس فرصتی است. برای اینکه کاندیداها  بتوانند برنامه های خود را برای مردم ارائه دهند.

تبلیغات انتخابات مجلس روش های محتلفی دارد; و قانون انتخابات مجلس مدت زمان تعیین شده برای تبلیغات را یک هفته اعلام کرده است; که این زمان، زمانی نسبتا کم برای کاندیدهای انتخاباتی است.
در طول این مدت هرکدام ازین کاندیداها هزاران پوستر و تراکت تبلغاتی در سراسر ایران پخش میکنند. اینگونه تبلیغات از متداول ترین نوع تبلیغ انتخاباتی است که برای پخش درست و بدون دورریز نیازمند نفرات معتمد میباشد که از دورریزی این پوسترها جلوگیری شود.

تجربه شرکت تراکت ساز در حوزه تبلیغات انتخابات مجلس; و پخش پوستر انتخابات باعث پخش درست و بدون دورریز پوسترهای انتخاباتی میشود.

سایر روش های تبلیغات انتخاباتی

تبلیغات چهره به چهره از آن دسته تبلیغات بسیار مهم است. در این نوع تبیلغ علاوه بر نامزد انتخاباتی باید افرادی برای این امر آموزش ببینند. بی شک اگر نامزدی در کنار سایر مدیاهای تبلیغاتی از معرفی چهره به چهره به درستی بهره برد; می تواند بسیار امیدوار به نتیجه ها باشد.

ارسال پیامک های تبلیغاتی به چندین روش موثر خواهد افتاد;. باید گفت که ارسال پیامک از طریق شماره های تبلیغاتی احتمالا خوشایند مردم نخواهد بود; لذا باید شیوه های دیگری را برای ارسال پیامک انتخاب کرد.

بی شک قرار گرفتن در لیست های انتخاباتی گرایشات سیاسی می تواند برگ برنده ای برای نامزدهای انتخابات باشد;. در آخرین انتخابات شورای شهر تهران  و مجلس شورای اسلامی لیستها حرف اول و آخر را زدند. اما باید دانست که در بسیاری از شهرها نیز چنین لیست هایی آن چنان که باید و شاید نیز کارا نخواهند بود.

تراکت ساز به نامزدهای انتخاباتی پیشنهاد میکند; برای موفقیت در انتخابات پیشرو فرصت را از دست ندهند و برای حضوری قدرتمند در این عرصه حتما برای انجام امور تبلیغاتی خود به تراکت ساز اعتماد کنند.