پخش تراکت

پخش تراکت

پخش تراکت (فرانسوی: Tract) یا فلایر (انگلیسی: Flyer). نوعی تبلیغات کاغذی است که برای توزیع و پخش گسترده چاپ می شود و در فضاهای عمومی بین مردم پخش می‌شود. تراکت‌ها گاهی روی در و دیوارها چسبانده می‌شوند. گاهی به صورت دست به دست پخش میشود. و گاهی هم مستقیماً در درِب...