شیوه های پخش تراکت

پخش تراکت دستی :

در این روش نیروی تراکت پخش کن به دستور کارفرما در محل ثابت مستقر شده  شروع به پخش تراکت میکنند.

پخش تراکت درب منازل:

در این روش کارفرما تراکت ها را به ما تحویل میدهد ونیروی تراکت پخش کن ما در مکان مشخص شده و ساعت مورد نظر شروع به پخش تراکت در درب منازل میکند، این روش بهترین نوع پخش تراکت برای کارهای خدماتی، تهیه غذاها و … می باشد.

پخش تراکت عددی :

در این روش، کارفرما تعداد مشخصی تراکت به ما میدهد و نیروی  ما باید این تراکت ها را در منطقه ی مشخص شده توسط کارفرما بصورت کاملا هدفمند پخش کند.

پخش تراکت در مکان های خاص :

در این روش، نیروی تراکت پخش کن ما در مکان های خاص مانند حوزه های امتحانی، نمایشگاه و … تراکت های کارفرما را پخش میکنند.

پخش تراکت ساعتی:

دراین روش نیروی تراکت پخش کن در مکانهای عمومی شلوغ مانند پاساژها و یا جلوی ایستگاه های مترو ایستاده

و تراکت و کارت ویزیت را مستقیم به مردم میدهد.

تلفن: 09915855153

Pin It on Pinterest